Arabulucu Y. Burak ASLANPINAR (Kurucu Ortak)

Yusuf Burak ASLANPINAR, 1983 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir.

Ortaokul ve ardından lise eğitimini, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde 2001 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olmuştur.

Avukatlık stajını 2007 yılında tamamlayıp ruhsatnamesini aldıktan kısa bir süre sonra "Kızılot Hukuk Bürosu"nda meslek hayatına başlamış olup avukatlık faaliyetini kurucususu olduğu "Aslanpınar Hukuk Bürosu"nda devam ettirmektedir.

Yabancı dili İngilizce olan Y. Burak ASLANPINAR; üniversite eğitimi sırasında, başta ELSA (The European Law Students' Association - Avrupa Genç Hukukçular Derneği) olmak üzere birçok akademik, kültürel, sosyal etkinlikte görev almıştır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin 1945’ten bu tarafa yılda bir defa yayımladığı geleneksel dergisi Ceride-i Kantar’ın 2003-2005 yılları arasındaki sayılarının çıkarılmasına katkı sağlamıştır.

Ağırlıklı olarak vergi ve ihtilaflarına dair, güncel mali ve hukuki konularla ilgili:

Günlük ulusal gazetelerde köşe yazıları,

Çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Şükrü KIZILOT danışmanlığında hazırladığı "Gayrimenkullerin İvazsız İntikallerinin Vergilendirilmesi" konulu tezi ile 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamıştır. 

Lisansüstü eğitimine, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Doktora Programı'nda devam etmekte ve Prof. Dr. Selda AYDIN danışmanlığında "Türk Ceza Kanunu'nun Genel Hükümleri Çerçevesinde Vergi Suçlarının Analizi ve Değerlendirilmesi" isimli doktora tezi üzerinde çalışmaktadır.

Başta vergi ve ceza olmak üzere mali ve hukuki konularla ilgili, dava aşamasında veya uyuşmazlık önleyici amaçlı bilirkişilik ve danışmanlık yapmakta, "mütalaa" hazırlamaktadır. 

Aynı zamanda Arabuluculuk, Bilirkişilik ve Vergi Hukuku başta olmak üzere hukuki ve mali konularla ilgili eğitim, seminer ve konferanslar vermektedir. 

Türkiye Barolar Birliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin bilirkişilik, temel arabuluculuk ve uzman arabuluculuk eğitmenidir.

Türkiye Barolar Birliği için hazırladığı "Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olan Arabuluculukta Taraf Vekilliği El Kitabı" basılı ve dijital olarak barolara ve tüm Türkiye'deki avukatlara gönderilmiştir.

T.C. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan arabuluculuk komisyonlarında görev almış, sorunlara yönelik mevzuat değişikliği de içeren çözüm önerileri getirmiştir.

2014-2016 yılları arasında 3 yıl süreyle Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Daimi Takdir Komisyonu üyeliği görevini üstlenmiştir.

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Üyesi ve Hukuk Platformu Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Eğitimden ve Hukuki İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı Sağlık Hukuku Komisyonu Üyesidir.

Y. Burak ASLANPINAR, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili'ne 5570 no.su ile kayıt olarak 15.05.2017 tarihinde başladığı arabuluculuk faaliyetini kurucusu olduğu "Çankaya Arabuluculuk Merkezi"nde devam ettirmekte olup iş hukukunda uzman arabulucu sıfatını da taşımaktadır.