Dr. Öğr. Üyesi Sezercan BEKTAŞ

 

EĞİTİM

2011 - 2016

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Hukuk Doktora – “Uluslararası Deniz Yatağının İşletilmesi ve BM Deniz Yatağı Otoritesi

2006-2009

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Özel Hukuk Yüksek Lisans

Devletlerarası Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Tez Konusu: "Uluslararası Ticarette Sözleşmelerin Hazırlanması"

2001-2005 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1997-2001

Kayseri Melikgazi Lisesi

 

İDARİ GÖREVLER

2018 – Devam ediyor

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

2018 – Devam ediyor

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

2018 – Devam ediyor

Sakarya Üniversitesi Senato Üyesi

 

BİLİNEN YABANCI DİL:

İngilizce – İyi Seviye

 

AKTİVİTELER

2018- Devam Ediyor   Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Arabuluculuk ve Tahkim Divanı Üyesi

2018- Devam Ediyor   Sakarya İl İnsan Hakları Kurulu Üyesi

2017- Devam ediyor  Türkiye Sağlık Vakfı Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Müdürlüğü

2017- Devam ediyor   Türkiye Sağlık Vakfı Sağlık Hukuku Komisyon Üyeliği

2002-Devam ediyor

ELSA(The European Law Students’ Association) Avrupa Genç Hukukçular Derneği Üyeliği.   

2005-2006

ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Ankara Şubesi Genel Sekreterlik Görevi.

2006- Devam ediyor

FMDER(Fikri Mülkiyet Hukukçuları Derneği) üyeliği.

 

SAHİP OLDUĞU SERTİFİKALAR ve RUHSATLAR

2005 – 2006

Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Ticaret Hukuku Sertifika Programı

2006

Türkiye Barolar Birliği / Avrupa Konseyi / TAİEX Ofisi – İnsan Hakları Eğitim Sertifikası

2007

Ankara Barosu Avukatlık Ruhsatı (Sicil No: 19231)

2007

Ankara Barosu – UNFDA – Kadın Hakları Eğitim Sertifikası

2007

Türk Patent Enstitüsü Marka Vekilliği Ruhsatı

 

 

KİTAPLAR              :

 1. Bozkurt, E./ Kanat, S./ Bektaş, S.:Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Legem Yayıncılık, Ankara 2018.
 2. Bektaş, S.: Uluslararası Deniz Yatağının İşletilmesi ve Deniz Yatağı Uluslararası Otoritesi, Legem Yayıncılık, Ankara 2017.
 3. Bektaş, S.: Uluslararası Ticarette Sözleşmelerin Hazırlanması, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2010.
 4. Bektaş S.: 1000 Soruda Herkese Hukuk, Aksi Kedi Yayıncılık, İstanbul 2013.

 

MAKALELER        :

 1. “Dış Uzay Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları” Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.13, Yıl:2018.
 2.  “Sözleşmelerden Doğan Tazminat Davalarında Milletlerarası Yetki”, Barolar Birliği Dergisi, S.74, Yıl:2008, s.66-78.
 3. İnternet Üzerinden Sözleşmelerin Kurulması”,  Ankara Barosu Bilişim Dergisi, S.3, Yıl:2006, s.17-29.

 

BİLDİRİLER           :

 1. 4th International Meeting of Sosyoekonomi Society in Vienna – 27-28.10.2017- “Dispute Settlement of Outer Space”.
 2. 4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, 14-18 Şubat 2018, “"İnsan Genetik Kaynaklarının Ulusal ve Uluslararası Hukukta Korunması".

 

BASILMAMIŞ ESERLER:

 1. Hukuk ve Ceza Davalarında Tıbbi Bilirkişilik Uygulaması – Ankara Barosu Avukatlık Staj Bitirme Tezi 2007.

 

DİĞER ÇALIŞMALAR

- Ankara Barosu’nun gerçekleştirdiği 2006 Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda mihmandar ve koordinatör asistanlığı görevi.

- Ankara Barosuna Staj Bitim Tezi olarak "Hekimin Özel Hukuktaki Sorumluluğu (Medical Malpractise) ve Tıbbi Bilirkişilik" adlı çalışma sunulmuştur.

- A.Ü. Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Lisansüstü Ticaret Hukuku Sertifika programını tamamlanmıştır.

- ELSA(The European Law Students' Association) Avrupa Genç Hukukçular Derneği'nde 2005–2006 yılları arasında Genel Sekreterlik görevi yapılmıştır.

- Ankara Barosu Bilgi ve Belge Merkezi'nin Kurulması aşamasında kurucu olarak görev yapılmıştır.

- Türkiye Barolar Birliği Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği.

- Marka Vekilliği (2007 yılı Aralık dönemi Marka Vekilliği Sınavında başarılı olunarak hak kazanılmıştır)

 

VERDİĞİ EĞİTİMLER/DERSLER

 • Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – Temel Bilirkişilik Eğitimleri (2018)
 • Ankara Barosu – Temel Bilirkişilik Eğitimleri (2017)
 • Aselsan A.Ş. – Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması (20172018)
 • Milli Savunma Bakanlığı Savunma Teknoloji Merkez Komutanlığı Deniz Hukuku ve Uzay Hukuku (2017)
 • Türkiye Adalet Akademisi – Milli Savunma Bakanlığı Müfettişleri Eğitimi (2015)
 • Milli Savunma Bakanlığı Savunma Teknoloji Merkez Komutanlığı – Uluslararası Anlaşmaların Akdedilmesi Süreci Eğitimi (2016).
 • Türkiye Adalet Akademisi – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Görev Yapmakta Olan Denetçi Yardımcıları Eğitimi (2015).
 • Türkiye KamuSen Başkanlığı – Ortadoğu Üniversitesi Görevde Yükselme Sınavlarına Dönük Yükseköğretim Mevzuatı Eğitimi (2015).
 • Milli Savunma Bakanlığı Savunma Teknoloji Merkez Komutanlığı – Mal ve Hizmet Alımlarında Muayene Eğitimi (Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında) (20132016).
 • Milli Savunma Bakanlığı Savunma Teknoloji Merkez Komutanlığı – Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku Eğitimi(20142015).
 • Maden Jeologları Derneği(Ankara) – Maden Mevzuatı Kapsamında Maden İşletme Sözleşmelerinin Hazırlanması, Uygulanması (2014).
 • Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret Bölümü Uluslararası Ticaret Hukuku(2012).
 • Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşam Boyu Geliştirme Merkezi(YAGEM) – Uluslararası Ticaret Hukuku/ Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması (2012).
 • Milli Savunma Bakanlığı SATEM Komutanlığı – 6102 sayılı Ticaret Kanunu/ İnceleme Müfettişliği Eğitim Semineri(2012).
 • Enerji Bakanlığı – Enerji Hukuku/ AB Enerji Hukuku (20092012).
 • Özka Prefabrik (Ankara) – 6098 sayılı TBK Hükümleri Çerçevesinde Sözleşme Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi (2011).
 • BOTAŞ – Enerji Hukuku ve Enerji Sözleşmeleri(2010).