İndir

 

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ

 

Arabulucunun                                                              :

 Adı ve Soyadı                                                      :     **************

 

 T.C. Kimlik Numarası                                          :     **************

 

 Arabulucu Sicil Numarası                                    :     ************** Adresi   :           **************

 

Taraf 1                                                                          :

 

 Adı ve Soyadı                                                      :     **************

 

 T.C. Kimlik Numarası                                         :     **************

 

Adresi                                                       :     **************

 

 

 

 

 

 

 

 

Taraf 2                                                                           :

 Adı ve Soyadı                                                      : ****** Tic. Ltd. Şti

 

Ticaret Sicil Numarası                                                      :     *******/*******

 

Adresi                                                                  :     **************

 

 

 

 

 

 

 

 Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                            :     İşçi - İşveren Uyuşmazlığı

 

 Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih                    :    02.01.2018

 

 Arabuluculuk Sürecinin Bittiği Tarih                         :    02.01.2018

 

 

 

 Anlaşma Belgesinin Düzenlendiği Yer                        :     ***************

 

 Anlaşma Belgesinin Düzenlendiği Tarih                     :     02.01.2018

 

 

Arabuluculuk Sonucu                                                  :

 

 

Adı geçen taraflar ***********************Arabuluculuk Bürosuna / Merkezine geldiler.

Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

Taraflar müzakereler sonucunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar anlaştıklarını beyan ettiler ve anlaşma belgesine böyle geçsin dediler.

 

 

 

Alternatif (1)

 

************** Tic. Ltd. Şti 1000 TL (bintürklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 20.01.2018 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti. Taraflar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ücreti ve fazla mesai alacağı için toplam 1000 TL ödenmesi konusunda anlaşmışlardır.

 

 

Alternatif (2)

 

************** Tic. Ltd. Şti., 3000 TL’yi (üçbintürklirası) üç taksit halinde, ilk taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 20 Ocak 2018, ikinci taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 20 Şubat 2018, üçüncü taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 20 Mart 2018 tarihlerinde olmak üzere *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti. Taraflar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ücreti ve fazla mesai alacağı için toplam 1000 TL ödenmesi konusunda anlaşmışlardır.

 

 

 

 

Alternatif (3) (İşe iade talebiyle yapılan başvurularda yer alacak)

 

  1. İşe başlatma tarihi:
  2. Çalıştırılmadığı süre için işçiye ödenecek ücret ve diğer hakların parasal miktarı:

************** Tic. Ltd. Şti ******** TL (*******türklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 20.01.2018 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti.

  1. İşçinin işe başlatılmaması durumunda ödenecek tazminatın parasal miktarı:

 

************** Tic. Ltd. Şti ******** TL (*******türklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 20.01.2018 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti.

 

 

Alternatif (4) (İşe iade talebiyle yapılan başvurularda işçinin işe iade edilmemesi durumunda yer alacak)

  1. İşçinin işe başlatılmaması konusunda taraflar anlaşmıştır.

 

  1. Çalıştırılmadığı süre için işçiye ödenecek ücret ve diğer hakların parasal miktarı:

************** Tic. Ltd. Şti ******** TL (*******türklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 20.01.2018 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti.

 

 

  1. İşçinin işe başlatılmaması durumunda ödenecek tazminatın parasal miktarı:

 

************** Tic. Ltd. Şti ******** TL (*******türklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 20.01.2018 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti.

 

 

İşbu arabuluculuk anlaşma belgesi iki sayfa ve üç nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 18 ve 4857 Sayılı İş Kanunu m. 21 (İşe iade talebiyle yapılan başvurularda yer alacak) uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

 

 

 

İmzalar

 

 

 

Taraf 1           : *************

 

 

Taraf 2           : ************* Tic. Ltd. Şti.

 

 

            Adına Yetkili Temsilci ********** /

 

 

Arabulucu     : *************