İndir

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK SON TUTANAĞI

 

 

Arabuluculuk Bürosu                                                       : *********

 Büro Dosya Numarası                                               :     **********

 

 Arabuluculuk Numarası                                       :     ************

 

Arabulucunun                                                               :

 Adı ve Soyadı                                                      : ************** T.C. Kimlik Numarası                                                             : ************** Arabulucu Sicil Numarası                                                     : ************** Adresi                                                                             : **************

 

Taraf 1                                                                                 :

 

 Adı ve Soyadı                                                      :     **************

 

T.C. Kimlik Numarası                                         :     **************

 

Adresi                                                             :       **************

 

 

 

 

 

 

 

 

Taraf 2                                                                                 :

 Adı ve Soyadı                                                      :     ***** TİC. LMT. ŞT

Ticaret Sicil Numarası                                          :     **************

 

 

Adresi                                                                     :     **************

 

 

 

 

 Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                                     :     İşçi - İşveren Uyuşmazlığı

 

 

 

Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih                             :     02.01.2018

 

 Arabuluculuk Sürecinin Bittiği Tarih                                  :     02.01.2018

 

 

 

 Son Tutanağın Düzenlendiği Yer                                         :     ***************

 

 Son Tutanağın Düzenlendiği Tarih                                     :     02.01.2018

 

 

Arabuluculuk Sonucu                                                        :

 

 

 

Adı geçen taraflar ***********************Arabuluculuk Bürosuna / Merkezine geldiler.

 

Taraflara arabuluculuğun temel ilkeleri, arabuluculuk süreci ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Taraflar söz alarak arabuluculuğun temel ilkelerini, arabuluculuk sürecini ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

 

 

Alternatif (1)

 

Taraflar müzakereler sonucunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar anlaştıklarını beyan ettiler ve son tutanağa böyle geçsin dediler.

Alternatif (2)

 

Taraflar         müzakereler           sonucunda          anlaşmaya          varamamışlardır.            Taraflar anlaşamadıklarını beyan ettiler ve son tutanağa böyle geçsin dediler.

 

 

Arabuluculuk     müzakerelerine      Taraf     1     *************     ve/veya     Taraf     2

************* geçerli mazeretleri olmaksızın katılmamışlardır.

 

İşbu arabuluculuk son tutanağı iki sayfa ve dört nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 17 ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m. 3 uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

 

 

İmzalar

 

 

 

Taraf 1           : *************

 

 

Taraf 2           : ************* Tic. Ltd. Şti.

 

 

            Adına Yetkili Temsilci ********** /

 

 

Arabulucu     : *************